تنها با 6 دقیقه پیاده روی در روز، روند پیر شدن خود را آهسته کنید

1397/02/23

بر طبق تحقیقاتی که اخیرا انجام شده، مشخص شده است که تنها یک افزایش کم در فعالیت جسمی، میتواند منجر به تقویت عضلات و جلوگیری از تضعیف آنها شود. علاوه بر این شاهد بهبود تحرک و افزایش مدت زمان استقلال ما در زمان پیری نیز میشود. بر اساس نتایج، میزان 48 دقیقه ورزش متوسط در هفته، (6دقیقه در روز) به کاهش سرعت زوال ماهیچه های ما کمک میکند. این 48 دقیقه هر نوع ورزشی میتواند باشد. حتی 6 دقیقه پیاده روی سریع نیز بسیار مناسب است. این مطالعه به روی 1365 فرد بالغ در بازه ی سنی 70 تا 89 سال که در طول هفته کمتر از 20 دقیقه فعالیت داشتند، انجام گرفت. آنها تغییرات ماهیچه ای این افراد را طی یک دوره ی ورزشی معین بررسی کردند. این افرادی که فعالیت خود را افزایش داده بودند ( مخصوصا افرادی که 48 دقیقه در هفته فعالیت داشتند) رشد ماهیچه ای زیادی را تجربه کردند.

پس از این به بعد در طول هفته به این میزان حداقل ورزش توجه ویژه ای داشته باشید تا جوانی خود را حفظ کنید.